| | |
| | |

|
|

Român
|

Srpski

 

AZ SZTE EK TÁRSADALOMELMÉLETI GYŰJTEMÉNY KIADÓI, FORDÍTÓI ÉS SZAKIRODALMI ADATBÁZISFEJLESZTŐI MUNKAPROGRAMJAI 1990-2010.

 

 

A Gyűjtemény kiadásában, illetve munkatársai jóvoltából megjelent kötetek

 • Jugoszlávia története dokumentumokban 1919-1941. (szerk.: Sajti Enikő, Ford.: Kacziba Ágnes.
  Társadalomtudományi Kör Szeged, 1990. p. 290, megjelent a Gyűjtemény közreműködésével)

 • Gergely András: Magyarország története. (románul, Ford.: Hermann Gusztáv, szerk.: Bárdi Nándor,
  Székelyudvarhely, 1993., p. 160, megjelent a Gyűjtemény "társkiadásában".)

 • Vincze Gábor: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája, 1945-1953.   (A "Kisebbségi Adattár" című sorozat első köteteként. Bp., TLA 1994. p. )

 • Ész Élet Egzisztencia című könyvsorozat, I., II-III., IV., V., VI., (Tematikus filozófiai szövegválogatások és
  tanulmányok, szerk.: Laczkó Sándor et al., Szeged, Pro Philosophia Alapívány 1990-1998.

 • Köztes- Európa. Térképgyűjtemény 1763-1993. (szerk.: Pándi Lajos. A szerkesztésben közreműködött: Vincze Gábor és Zilahi Tibor. Bp. Századvég-Osiris 1995.)

 • Információ és társadalomelmélet. (Az azonos című konferencia anyaga, szerk.: Csejtei Dezső és         Laczkó Sándor. Szeged, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány 1994. p. 260)

 • Erdély magyar egyeteme 1944-1949. I., II. (Marosvásárhely, 1995., 1998. Szerk.: Lázok János és Vincze Gábor. p. 280, ill. 320)

 • Fehér Könyv az 1944 őszi magyarellenes atrocitásokról. (Szerk.: Gál Mária, Vincze Gábor. Kolozsvár, RMDSZ 1995.

 • Nietzsche-Tár. Szemelvények a magyar Nietzsche-irodalomból 1956-ig. (Szerk. Kunszt György, Kőszegi Lajos, társszerkesztés és bibliográfia: Laczkó Sándor. Veszprém, Comitatus Kiadó 1996. p. 590)

 • Athenaeum-Tár. A Magyar Filozófiai Társaság vitaülései 1938-1944. (Szerk. Kunszt György, Kőszegi Lajos,
  társszerkesztő Laczkó Sándor. Veszprém, Comitatus Kiadó 1998. p. 770)

 • Revízió vagy autonómia? Iratok a magyar-román kapcsolatok történetéről (1945-1947.) (Szerk. és a jegyzeteket írta Vincze Gábor. Budapest, TLA 1998. p. 492+mellékletek)

 • Vincze Gábor: Illúziók és csalódások. Fejezetek a romániai magyarság második világháború utáni történetéből. Csíkszereda, 1999. Státus Könyvkiadó, p. 347

 • Somló Bódog: Értékfilozófiai írások. (A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai 1.) (Sorozatszerk. Laczkó Sándor, Tonk Márton, Pro Philosophia – SZTE EK Társadalomelméleti Gyűjtemény, Kolozsvár-Szeged 1999. p. 191)
 • Tavaszy Sándor: Válogatott filozófiai írások. (A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai 2.) (Sorozatszerk. Laczkó Sándor, Tonk Márton, Pro Philosophia – SZTE EK Társadalomelméleti Gyűjtemény, Kolozsvár-Szeged 1999. p. 217)

 • Böhm Károly és a ’kolozsvári iskola’. (A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai 3.) (Sorozatszerk. Laczkó Sándor, Tonk Márton, Pro Philosophia – SZTE EK Társadalomelméleti Gyűjtemény, Kolozsvár-Szeged 2000. p. 270)
 • Vincze Gábor: Magyar vagyon román kézen. Dokumentumok a romániai magyar vállalatok, pénzintézetek második világháború utáni helyzetéről és a magyar-román vagyonjogi vitáról. Pro-Print Kiadó, Csíkszereda 2000. p. 528

 • Bartók György: Válogatott filozófiai írások. (A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai 4.)
  (Sorozatszerk. Laczkó Sándor és Tonk Márton, Pro Philosophia – SZTE EK Társadalomelméleti Gyűjtemény,
  Kolozsvár-Szeged 2001. p. 300) (Benne teljes életműbibliográfia és a Szellem és Élet repertóriuma.)

 • Tonk Márton: Idealizmus és egzisztenciafilozófia Tavaszy Sándor gondolkodásában. (A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai 5.) (Sorozatszerk. Laczkó Sándor és Tonk Márton, Pro Philosophia – SZTE EK
  Társadalomelméleti Gyűjtemény, Kolozsvár-Szeged 2002. p. 130)

 • Ungvári Zrínyi Imre: Öntételezés és értéktudat. Böhm Károly filozófiája. (A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai 6.) (Sorozatszerk. Laczkó Sándor és Tonk Márton, Pro Philosophia – SZTE EK Társadalomelméleti Gyűjtemény, Kolozsvár-Szeged 2002. p. 175)

 • Halasy-Nagy József: Az erkölcsi élet. (A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai 7.) (Sorozatszerk. Laczkó Sándor és Tonk Márton, Pro Philosophia – SZTE EK Társadalomelméleti Gyűjtemény, Kolozsvár-Szeged 2002. p. 430)

 • Sipos Pál: A keresztyén vallásnak és a világosodásnak együtt való terjedéséről. (A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai 8.) (Sorozatszerk. Laczkó Sándor és Tonk Márton, Pro Philosophia – SZTE EK Társadalomelméleti Gyűjtemény, Kolozsvár-Szeged 2002. p. 84)

 • Történeti kényszerpályák - kisebbségi reálpolitikák II. Dokumentumok a romániai magyar kisebbség történetének tanulmányozásához 1944-1989. (A válogatást összeállította és sajtó alá rendezte: Vincze Gábor) Pro Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2002. p. 480

 • Autonomisták és centralisták. Észak-Erdély a két román bevonulás között. (1944. szeptember-1945. március), A bevezető tanulmányt írta, a dokumentumokat összeállította Nagy Mihály Zoltán, Vincze Gábor EME-Pro Print Könyvkiadó. 2004. p. 402

 • Vocabular pentru societati plurale : a plurális társadalmak szótára. Szerk. Coltescu, Gabriela, munkatárs
  Pató Attila, Iasi, Polirom, 2005. p. 548

 • Mester Béla: Magyar philosophia. A szenvedelmes dinnyésztől a lázadó ikaroszig. (A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai 9.) (Sorozatszerk. Laczkó Sándor és Tonk Márton, Pro Philosophia – SZTE EK Társadalomelméleti Gyűjtemény, Kolozsvár-Szeged 2006. p. 328)

 • Vincze Gábor: A száműzött egyetem. A Ferenc József Tudományegyetem sorsa Kolozsvártól Szegedig. (1919-1921) JatePress, Szeged, 2006. p. 280

 • Egyed Péter (szerk): Bretter György filozófiája. (A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai 10.) (Sorozatszerk. Laczkó Sándor és Tonk Márton, Pro Philosophia – SZTE EK Társadalomelméleti Gyűjtemény, Kolozsvár- Szeged 2007. p. 320)

 • Bölcseleti Folyóirat (1886-1906) repertórium - Magyar Filozófiai Társaság Közleményei (1901-1914) repertórium (A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai 11.) (Sorozatszerk. Laczkó Sándor és Tonk Márton, Pro Philosophia – SZTE EK Társadalomelméleti Gyűjtemény, Kolozsvár-Szeged 2010. p. 122)

 • Kisebbség és liberalizmus. Szerk. Demeter M. Attila (A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai 12.) (Sorozatszerk. Laczkó Sándor és Tonk Márton, Pro Philosophia – SZTE EK Társadalomelméleti Gyűjtemény, Kolozsvár-Szeged 2008. p. 324)

 • Lábjegyzetek Platónhoz. című filozófiai tanulmánykötet-sorozat 1-8. Szerk. Laczkó Sándor, Dékány András, Gyenge Zoltán, Szeged, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány – Magyar Filozófiai Társaság, 2003-2010.

 

A Gyűjtemény fordítói műhelyében elkészített fordítások

 • Heinen, Armin: A "Szent Mihály Arkangyal" Légió Romániában. (München, 1986.)

 • Ionescu, Ghita: A kommunizmus Romániában 1944-1962. (London, 1964.)

 • Zeletin, Stefan: A román burzsoázia. (Bucuresti, 1991.)

 • Filov, Bogdan: A pártnélküli rendszer elvei és gyakorlata. (Sofia, 1942.)

 • Bekic, Darko: Jugoszlávia a hidegháborúban, I. Bevezető. (Zagreb, 1987.)

 • Dumitrescu, Radu: Demográfiai realitások a Molotov-Ribbentrop paktum körül. (In. Sfera Politicii 1993. 6. Bucuresti)

 • Antonescu, Ion: A románság. I-II. (Iasi, 1991.)

 • Antonina, Kuzmanova: Berlintől Craiováig. (In. Otecsesztvo 1991. 3. Sofia.)

 • Andrei, Petre: A kultúra válsága és az egyetem szerepe. (In: A szociológia kérdései. Bukarest 1927.)

 • Madgearu, Virgil: A parasztmozgalom. (In: Taranismul. Bukarest, 1927.)

 • Popovici, Aurel: A kormányzás nemzeti formája. (Nationalismul sau demokratie. Bukarest 1910)

 • Szerb eszmetörténeti válogatás (kézirat)

 • Bibó István válogatott művei román nyelven (kézirat)

 

 

A Gyűjteményben zajló szakirodalmi kutatások eredményeként elkészült  adatbázisok, bibliográfiák és repertóriumok

Elérhetőek a Gyűjtemény honlapján: http://primus.arts.u-szeged.hu/doktar/

 

Szeged, 2010. 11. 30.