BARTÓK GYÖRGY: Válogatott filozófiai írások.
/A kötetet szerkesztette: Tonk Márton és Szélyes Éva
Pro Philosophia, Kolozsvár-Szeged, 2001


Tartalom

Málnási Bartók György

7

A filozófia lényege

39

A "szellem" filozófiai vizsgálata

108

Az erkölcsi érték filozófiája

148

Bartók György életrajzi adatai

247

Bibliográfia

248

Bartók Györgyre és mûveire vonatkozó írások

264

Szellem és élet repertóriuma (1936-1944)
(szerk. Bartók György)

271

Névmutató

288