BÖHM KÁROLY ÉS A "KOLOZSVÁRI ISKOLA"
A kolozsvári Böhm Károly Nemzetközi Konferencia elõadásai
Pro Philosophia, Kolozsvár-Szeged, 2000


Tartalom

Egyed Péter: A rendszer. És üzenete (Elõszó)

7

A Böhm-konferenciáról

16

Fukári Valéria: Adalékok az ifjú Böhm Károly pozsonyi korszakához és egy szlovák Böhm-recepció

18

Gál László: A logika helye Böhm Károly filozófiájában

41

Hajós József: Századelõnk magyar filozófiai irodalmából

48

Kissné Novák Éva: Az érték, az öntét és a szabadság Böhm Károly filozófiájában

55

Kiss Endre: A fiatal Böhm Károly filozófiája

69

Köllõ Gábor: Erkölcsteológiai értékrend Böhm Károly tanításában

87

Laczkó Sándor: Böhm Károly és a Magyar Philosophiai Szemle

99

Mariska Zoltán: Böhm és Bartók

108

Mester Béla: Lehetséges-e "magyar filozófia" ?.
Hozzászólás-féle egy újra feltámadt XIX. századi vitához

115

Mészáros András: Böhm Károly axiológiájának elõzményei a magyarországi kantiánusok mûveiben

134

Nagy György: Egy jeles filozófiatanár és egy kiváló filozófus a Ferenc József Tudományegyetemen

143

Perecz László: Böhm Károly nyelve

166

Larry Steindler: Böhm Károly metafizikája

184

Ungvári Zrínyi Imre: Böhm Károly értékelmélete

179

Veres Ildikó: Kanttól a hermeneutikáig és a dialektikai teológiáig

199

Veress Károly: A filozófia és a tudomány viszonya Böhm Károly felfogásában

213

Böhm Károly életrajzi adatai

224

Böhm Károly filozófiai tevékenysége

227

(Bibliográfia)

227