SOMLÓ BÓDOG: Értékfilozófiai írások
A kötetet szerkesztette, az elõszót és a jegyzeteket írta: Szegõ Katalin.
Pro Philosophia, Kolozsvár-Szeged, 1999


Tartalom

A magyar nyelvû filozófiai irodalom forrásai
Elõszó egy induló kiadványsorozathoz

7

Somló Bódog értékelmélete (Szegõ Katalin)

10

Az érték problémája

38

Kauzális vagy normatív etika?

101

A jog értékmérõi

107

A helyes jog elméletérõl

122

A helyes jog

129

Még egyszer a helyes jogról

136

Függelék

139

A helyes jog tudománya

140

Erkölcsi érzelmek és társadalmi érdekek a jogpolitikában

157

Értékmérés és érdekmérlegelés

165

Jegyzetek

170

Névjegyzék

176

Somló Bódog életrajzi adatai

180

Bibliográfia

184