TAVASZY SÁNDOR: Válogatott filozófiai írások
A kötetet szerkesztette, az elôszót és a jegyzeteket írta: Tonk Márton
Pro Philosophia, Kolozsvár-Szeged, 1999


Tartalom

A filozófia fogalmáról (Tonk Márton)

7

A világnézetrõl

35

A világnézet belsõ képe

35

A világnézet keletkezése és feltételei

38

Bevezetés a filozófiába

42

I. rész A filozófia fogalma

42

II. rész A filozófia a tudományok rendszerében

59

II. rész A filozófia szétfejlése és problémái

75

A lét és valóság

111

Az egzisztencializmus filozófiájának alapproblémái

111

I. Az egzisztenciális gondolkozás

114

II. A lét és valóság az egzisztenciális gondolkozás filozófiájában

141

Az emberiség életének filozófiája

155

Jegyzetek

170

Névjegyzék

173

Tavaszy Sándor életrajzi adatai

178

Bibliográfia

182