Jegyzetek:

1 Békés Csaba: Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában. Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete kiadványa Budapest, 1996.
2 Gál Mária: Erdély, 1956: Mítosz vagy történelem? Beszélgetés dr. Várhegyi Istvánnal. Campus, a kolozsvári Szabadság melléklete. V. évfolyam, 25. szám. 1994. június 24. 4.
3 A romániai magyar fõiskolai oktatás. Múlt-jelen-jövõ. A Bolyai Társaság és az RMDSZ kiadványa. Kolozsvár, 1990. 21–22. (Az azóta megszûnt Jelenlét kiadása. – T. Z.)
4 Gál Mária: i. m. 4.
5 Uo.
6 Uo.
7 A Kolozsvári Katonai Törvényszék levéltára: 628/1957. számú ügyiratcsomó, 722. számú ítélet.
8 Dávid Gyula: 1956 õsze a Bolyai Egyetemen. Romániai Magyar Szó, új sorozat, 1956. október 19–20. Szombat-vasárnapi melléklet, a. oldal.
9 A Kolozsvári Katonai Törvényszék levéltára: 175/1957. számú ügyiratcsomó, 197. számú ítélet.
10 Uo. 5.
11 Uo.
12 Uo. 6.
13 Uo.
14 Uo. 7.
15 Varró János szóbeli és írásbeli visszaemlékezése.
16 Kiss Zsuzsa: Rabok vagyunk, vagy szabadok. Látó, szépirodalmi folyóirat. IV. évfolyam, 1993/11. szám, 71.
17 Katona Szabó István: A megtévesztettek. Erdélyi Magyarság, III. évfolyam, 12. szám, 1992 november. 17.
18 Corneliu Mihai Lungu, Mihai Retegan: 1956 – Explozia. (1956: a robbanás éve). Univers Enciclopedic Kiadó, Bukarest, 1996. 210–216.
19 Uo. 243–244.
20 Magyar '56. Forradalom és szabadságharc Magyarországon. Hatások a Kárpátmedencében. A Magyarok Világszövetsége 1956-os Bizottságának kiadása. Szerkesztõ: Székelyhidi Ágoston. Budapest, 1996. I. kötet, 233.
21 Romániai magyar fõiskolai oktatás. 22.
22 Uo.
23 Uo. 23–24.
24 Marosvásárhelyi Állami Levéltár. Katonai Ügyészség levéltára: 726/1959. számú ügyiratcsomó. Vö. Pál Antal Sándor, Ördögh Imre, Balázs Dénes, Miklós Márton: Csíkmadaras. Egy felcsíki falu hét évszázada. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 1996. 150–151.
25 Bartis Ferenc: Az 1956-os erdélyi-romániai valóság megközelítése. Hitel. IV. évfolyam, 1991/26. szám. 59–60.
26 Magyar '56. Gagyi Balla István tanulmánya. II. kötet, 243.
27 Vörös Zászló. Az RMP Magyar Autonom Tartományi napilapja. XII. évfolyam, 1958. február 26. 1–4.