2008. július 2.        

"NYELV, IDEOLÓGIA, MÉDIA 4."

A NŐ ÉS A TEST/ISÉG

Szeged, 2008. szeptember 19-20.
Szeged, BTK, Konferenciaterem (Egyetem u. 2.)


A nyelvhasználat és a hatalom, a nyelvhasználat és az ideológia összefüggéseit vizsgáló, évente megrendezett konferenciát 2005 szeptemberében indítottuk útjára. A lehetséges kutatási irányok közül a mindenkori hatalom és a média viszonyának, illetve a nyelvtudomány ideologikus beágyazódottságának vizsgálatára a nemek szerinti megkülönböztetés nyelvhasználatban tettenérhető összefüggéseit választottuk.

Az első konferencia "A nő helye a magyar nyelvhasználatban" címmel a szexizmus ideológiájának feltárására irányuló kutatómunka hazai eredményeit tekintette át.

2006-ban a hétköznapi élet számtalan területén jelenlévő társadalmi gyakorlat, a nő, a női(es)ség sztereotipikus megjelenítésének, értelmezésének számtalan módját elemeztük.

2007-ben egyrészt a hétköznapi élet társadalmi gyakorlatai során használt "nő"/"férfi" kategória jelentése és a reflektáló tényeleges tapasztalata között fennálló konfliktusos viszony értelmezését jártuk körül. Másrészt kritikusan újragondoltuk azt is, meddig mehet el a feminista igényű elemzés (nyelve), milyen korlátai lehetnek/lehetnének az egyes tudományágakban az absztrakciónak. Miként lehetséges a személyes hitelesség és a tudományos igényű általánosítás között feszülő ellentmondás feloldása?

2008-ban folytatjuk azt a hagyományt, hogy az előző konferencia előadásait követő vitákból körvonalazódó tematikát járjuk körül. 2007-ben a nő és a test, a nő és a testiség viszonyát neveztük meg a 2008-as konferencia témájaként. Egyrészt ez a nőről, mint immanens, eleve testben létező másikról, a "nyilvánvalóan" az intellektus margójára szorult másikról való domináns kulturális gyakorlatok és reprezentációk elemzését, kritikáját jelentheti. Másrészt annak körbejárását is, hogy miként lehet ezt a magától értetődőnek akart/vágyott testbezárt nőiséget felforgatni. Melyek azok a (tudományos) kérdések, melyekből kiindulva egyszerre számolhatunk le a semlegesnek gondolt "emberi" test illúziójával, illetve a (férfiúi) transzcendencia másik oldalára, az anyaságba és szépségideálokba zárt női test illúziójával? Miként lehetséges a testbe ágyazottság hitelessége és a tudományos igényű szituációba ágyazott általánosítás között feszülő ellentmondást itt és most a "nő" javára fordítani? Van-e és lehet-e a "nemzet anyja" és a "férfi becsületének megtestesítője" pozícióján túl más "jelentős" női test/iség?

A negyedik, idei konferenciára az élet különféle területeiről (média, oktatás, művészet, tudományos közélet, önszerveződő civil mozgalmak, szabadidő, orvostudomány, reklámpiac, szubkultúrák) származó ,

 • "interakciókban, szövegekben és vizuális reprezentációkban, megjelenő "női test" sajátosságait vizsgáló elemzéseket,
 • a "szépség" és nő magától értetődőnek vélt kölcsönösségének fogyasztói társadalomra jellemző formáit,
 • valamint a nő és a szexualitás "kényes" egyensúlyát szüntelenül rendszabályozni igyekvő gyakorlatok értelmezéseit.
Ezen túl - hagyományainkhoz híven - most is bátorítjuk a résztvevőket, hogy jelentkezzenek olyan előadásokkal is, melyek saját, korábbi szövegeik, illetve más, kortárs (magyar) feminista felfogások kontextusába helyezkedve olvassa újra azokat a szövegeket a test/iség nézőpontjából. Ez utóbbi kapcsán különösen örülnénk, ha egy-egy kikristályosodni látszó kérdésfelvetés köré panelek szerveződnének.


Regisztráció

Regisztrációra szeptember 19-én, pénteken, 12-től 14.00 óráig a konferencia helyszínén lesz lehetőség. A konferencia részvételi díja 7000 Ft, nappali tagozatos PhD-hallgatóknak 5000 Ft. Ez magában foglalja a kávét, üdítőt, a péntek esti fogadást és a szombati szendvics-ebédet is. A regisztrációt nem akarjuk előzetes befizetéssel bonyolultabbá tenni, viszont a helyszínen csak készpénzt tudunk majd elfogadni (kártyát, a megfelelő technikai eszközök hiányában, sajnos nem).A konferencia résztvevői

 • Annus Irén, Szeged, SZTE BTK, Amerikanisztika Tanszék
 • Antoni Rita, Szeged, SZTE BTK, Angol-Amerikai Intézet
 • Bajner Mária, Pécs, PTE IGYFK, Pedagógusképző Intézet, Idegennyelvi Tanszék és Lektorátus
 • Barát Erzsébet, Szeged, SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet; Budapest, CEU, Gender Studies
 • Berán Eszter, Budapest, ELTE, Pszichológia Intézet, eszter_beran@yahoo.com
 • Bojda Bea, Budapest, Abigél Többcélú Egyesület
 • Bollobás Enikő, Budapest, ELTE BTK, Angol-Amerikai Intézet
 • Budai Zsuzsanna, Szeged, SZTE JGYPK, Angol Szakcsoport
 • Cristian Réka, Szeged, SZTE BTK
 • Czapáry Veronika, Pécs, PTE BTK, magyar szakos mesterképzés
 • Csapó Ida, Budapest, Kikelet 21 Szellemi Műhely
 • Darabos Enikő, Szeged, SZTE BTK, Magyar Intézet
 • Eklics Kata, Pécs, PTE Egészségtudományi Kar
 • Farkas Bede Katalin, Budapest, Corvinus Egyetem TTK, Politikatudományi Intézet
 • Fercsik Erzsébet, Budapest, ELTE BTK, Mai Magyar Nyelvi Tanszék
 • Friedrich Judit, Budapest, ELTE BTK
 • Gaborják Ádám, Szeged, SZTE BTK
 • Havas JúliaBudapest, ELTE BTK, Filmelméleti és Filmtörténeti Tanszék
 • Hidasi Judit, Budapesti Gazdasági Főiskola és Szolnoki Főiskola
 • Hornyik Sándor, Budapest, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet
 • Horváth Györgyi, Pécs, PTE BTK, Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék
 • Huszár Ágnes, Pécs, PTE BTK, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskola
 • Joó Mária, Budapest, ELTE BTK, Filozófia Intézet
 • Kegyesné Szekeres Erika, Miskolc, MTE BTK, Német Nyelvészeti Tanszék
 • Kérchy Anna, Szeged, SZTE BTK, Angol Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola
 • Kispéter Erika, CEU, Gender Studies, PhD-hallgató
 • Ladányi-Thuróczy Csilla, Budapest, Palimpszeszt Kulturális Alapítvány
 • Lőrincz Jenő, Budapest, SOTE Magatartástudományi Intézet
 • Magyar Zsuzsanna, Debrecen, Debreceni Egyetem
 • Mihalovics Éva, Budapest, ELTE BTK, Filmtörténet és filemélet szak
 • Molnár Csilla, Sopron, NYME BEPK, Magyar, Idegen Nyelvi és Nemzetiségi Intézet
 • Őry Katinka, Debrecen, DE BTK
 • P. Balogh Andrea, Szeged, SZTE BTK, Angol-Amerikai Intézet
 • Pécsi Emőke, Budapest, ELTE
 • Pécsi Katalin, Budapest, Holokauszt Emlékközpont
 • Perenyei Monika, Budapest, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet
 • Pitkäsalo, Eliisa, Szombathely, NYME, Savaria Egyetemi Központ
 • Reschné Marinovich Sarolta, SZTE Angol-Amerikai Intézet
 • Sándor Klára, Szeged, SZTE BTK, Könyvtártudományi és Huimáninformatikai Tanszék
 • Séllei Nóra, Debrecen, DE BTK, Angol-Amerikai Intézet
 • Szakács Eszter, Budapest, ELTE BTK, Amerikanisztika Tanszék
 • Tatai Erzsébet, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet
 • Tóth Zsófia Anna, Szeged, SZTE BTK, Angol-Amerikai Intézet
 • Tóth Melinda, Debrecen, DE
 • Vasvari, Louise, New York (USA), SUNY at Stony Brook, Comparative Literary and Cultural Studies
 • Vigh Mónika Anita, Debrecen, DE
 • Vincze Tamás, Budapest, Abigél Többcélú Egyesület
 • Zerkowicz Judit, Budapest, ELTE BTK, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
 • Zsadányi Edit, Budapest, ELTE BTK, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

Szálláslehetőségek

Azoknak a résztvevőknek, akik nem az Apáthy vagy a Móra Kollégium vendégszobáiban kérnek szállást (itt csak korlátozott számban állnak rendelkezésre helyek, ezért ezt a lehetőséget először az előadóknak ajánljuk föl), a következő szállásokat javasoljuk:

Kata Panzió
Bolyai János u. 15.
62/311-258

Korona Szálló
Petőfi sgt. 4.
62/555-787

Mátrix Hotel
Zárda u. 8.
62/556-000Megközelítés

A konferencia színhelye a Bölcsészkar Konferenciaterme (Egyetem u. 18.) (A vasútállomástól sétával kb. 10 perc.)

Utazás: Szeged és Budapest között óránként jár vonat. Ezek egyik fele gyorsvonatként közlekedik, ezért nem kell rá helyjegyet váltani, másik fele helyjegyes, de kényelmesebbek a kocsik. A menetidő kb. 135 perc.