Valid CSS!
Kiadványok

Ezen az oldalon azokat a munkákat soroljuk fel, amelyek a tanszék közös kutatási programjainak eredményeként születtek. Munkatársaink publikációs listáját honlapjukon érheti el.


Digitália
2002--2005 2007--2011
19. századi irodalmi és művelődéstörténeti források: Gyulai Lajos naplói (OTKA T 068866)

Tanulmánykötet
2001
A háló, a halászok és a halak. Tanulmányok a mezőelmélet, a diskurzusanalízis, a rendszerelmélet és az irodalomtörténet-írás néhány kapcsolódási pontjáról, szerk. Rákai Orsolya, Osiris-Pompeji, Budapest-Szeged, 2001.
2003
klasszikus -- magyar -- irodalom -- történet. tanulmányok 2003, szerk. Dajkó Pál, Labádi Gergely, Tiszatáj Könyvkiadó, Szeged, 2003.
2006
A látható könyv. klasszikus -- magyar -- irodalom -- történet 2, szerk. Hász-Fehér Katalin, Tiszatáj Könyvkiadó, Szeged, 2006.


Szövegkiadás
1999
Jósika Miklós emlékkönyv. In memoriam Miklós Jósika: magyar, flamand és francia nyelven, szerk. Szajbély Mihály, Széphalom Könyvműhely, 1999.
2001
Jósika Miklós, Brüsszeli tárcalevelek és más írások, szerk. Szajbély Mihály, Széphalom Könyvműhely, 2001. (Jósika Miklós-életműsorozat)

Folyóirat
2000
(Új) filológia, szerk. Hász-Fehér Katalin, Helikon 2000/4.