Valid CSS!
Munkálatok

Profil
A Tanszék a 18. század közepétől a 19-20. század fordulójáig oktatja és kutatja a magyar irodalom történetét. Kutatási tevékenysége a következő években két területre koncentrálódik. Egyrészt a korszak kéziratos forrásainak feltárására, közülük a legérdekesebbeknek és legfontosabbaknak a publikálásra való előkészitésére és megjelentetésére. Másrészt a 19. század kritika-, ill. műfajtörténetének új szempontú, monografikus jellegű feltárására, szoros összefüggésben a modern nemzettudat alakulásának kérdéskörével. A 19. századi magyar irodalom speciális képzés, valamint a tanszék által gondozott PhD-alprogram keretében mindkét kutatásban részt vesznek mind a graduális, mind a posztgraduális képzés hallgatói.
Aktuális kutatások
Az alábbi listán azon még futó, illetve nem régen lezárult projektek listáját olvashatja, amelyekben a tanszék legalább két munkatársa részt vesz/vett.