Részvételi felhívás

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága határozatot hozott országos neveléstudományi konferenciák évenkénti megszervezéséről. Az első konferenciára 2001-ben kerül sor. A konferencia célja az új kutatási eredmények széles körű szakmai megismertetése és megvitatása, a neveléstudományi kutatók szakmai közéletének formálása.
A konferencia a nemzetközi tudományos találkozók formai kereteit és kialakult szokásait követi, alkalmat ad a tágan értelmezett neveléstudomány és határterületei keretében elért tudományos eredmények bemutatására. Minden évben kiemelt szerepet kap egy témakör, amelyet a Pedagógiai Bizottság a konferencia elnökével egyeztetve jelöl ki. Ez szerepel a konferencia alcímében és a meghívott előadások is erről a területről kerülnek ki. A 2001-es konferencia központi témája az oktatás és a tanulás. A résztvevők szereplését azonban a kiemelt témakör nem érinti: az évenkénti konferenciák arra kínálnak lehetőséget, hogy mindenki rendszeresen bemutathassa a saját eredményeit, függetlenül a konferencia aktuálisan kiemelt témakörétől.

A konferencia időpontja: 2001 október 25-26-27
Helyszíne: a Magyar Tudományos Akadémia Székháza, Budapest
Jelentkezési határidő: 2001. június 30
 

Szervezés, kapcsolattartás

A konferencia szakmai-tudományos és a részvétellel kapcsolatos technikai oldalának szervezése külön válik.

A szakmai programot a tudományos programbizottság állítja össze, mellyel a következő címen lehet a kapcsolatot tartani:
Szegedi Tudományegyetem MTA Képességkutató Csoport
Neveléstudományi Konferencia 2001
6722 Szeged, Petőfi sgt. 30-34.
Tel./Fax: 62-544354
E-mail: pedkonf@primus.arts.u-szeged.hu

A regisztrációt, a részvételi díj befizetését az MTA irodája intézi. Címe:
MTA Nemzetközi Együttműködési Iroda
1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel.: 1-317-2575 Fax: 1-317-2840
E-mail: kfoldi@office.mta.hu
 

A konferencia tervezett időbeosztása

Csütörtök:    10:00-13:00. A konferencia megnyitása, plenáris előadások
                    13:00-18:00. Szakmai program, 19:00- fogadás
Péntek:         09:00-18:00. Szakmai program, 19:00- bankett
 

A konferencia társasági programjai
Fogadás (az első nap estéjén)
Bankett (a második nap estéjén)
 

A konferencia szervezeti programjai

A konferencia megnyitása, üdvözlő beszédek (1 óra).
Panelbeszélgetés a pedagógiai kutatás aktuális feladatairól (2 óra).
A Köztestületi tagok ülése (2 óra), a Pedagógiai Bizottság elnökének beszámolója.
A konferencia zárása, eredményeinek értékelése (1 óra).
 

A konferencia munkanyelve, külföldiek részétele

A munkanyelv a magyar és az angol. A konferencia információs anyagai magyarul készülnek, az előadások (poszterek) és a publikációk nyelve lehet magyar és angol. Nem magyar anyanyelvű meghívott szakemberek esetében a konferencia szervezői gondoskodnak a megfelelő tájékoztatásról. A konferencia alkalmat adhat nem magyar anyanyelvű résztvevők aktív (angol nyelvű) szereplésére is. Tolmácsolás egyik esetben sincs.
 

Határidők
Június 30: Jelentkezési határidő, összefoglalók benyújtása.
Szeptember 1: A beérkezett anyagok elbírálása, a jelentkezők értesítése.
Szeptember 15: A részvételi díjak befizetése.
 

A konferencia munkaformái

a) Plenáris előadások, meghívott előadókkal.
b) Meghívott szimpóziumok. A Pedagógiai Bizottság minden albizottságnak joga van egy szimpózium javaslására, további meghívásokról a programbizottság határoz.
c) Szimpóziumok. Egy vagy két szervező által benyújtott 4-5 azonos tematikájú előadás. Elbírálásuk egyben (csomagban) történik.
d) Tematikus előadások. Önállóan benyújtott előadások, melyeket a programbizottság tematikus csoportokba szervez.
e) Poszterek.
 

A részvétel feltétele

A konferencia nyitott, azon bárki részt vehet. A részvétel feltétele a regisztráció és a részvételi díj befizetése.
A részvételi díj összege 7000 Ft (szeptember 15-ig befizetve), amely a konferencia anyagainak költségeit és a fogadásán való részvételt foglalja magában. (Szeptember 15. után 9000 Ft.)

A konferencián előadást tarthat illetve posztert mutathat be az, aki a jelentkezéshez szükséges anyagokat határidőre benyújtotta, és azt a programbizottság elfogadta, továbbá a regisztrációs díjat befizette.

Egy személy legfeljebb három helyen (előadás, poszter) lehet első szerző. Az elnöki illetve opponensi szereplés ebben a tekintetben nem számít.
 

Jelentkezés, az anyagok benyújtása

A konferencia szakmai programjára való jelentkezést postai úton vagy elektronikusan lehet benyújtani. Mindkét esetben el kell küldeni az MS Word szövegszerkesztővel írott szövegeket tartalmazó fájlokat.

Postai úton a jelentkezést a következő címre kell küldeni:
Szegedi Tudományegyetem MTA Képességkutató Csoport
Neveléstudományi Konferencia 2001
6722 Szeged, Petőfi sgt. 30-34.
A jelentkezési lapot és összefoglalókat kinyomtatva és diszken egyaránt be kell küldeni.

Elektronikus úton e-mailben mellékletként kell a jelentkezési lapot és összefoglalókat elküldeni a következő címre:
E-mail: pedkonf@primus.arts.u-szeged.hu
 

A jelentkezéshez (aktív részvételhez) benyújtandó anyagok

a) Egyéni szereplés (előadás, poszter)
- Jelentkezési lap, mely tartalmazza az előadás (poszter) címét, a jelentkező (szerző) nevét, munkahelyét, levelezési címét, telefon- és fax-számát, e-mail címét. Nincs formanyomtatvány, az adatok pontos közlésére van szükség.
- Ötszáz szavas összefoglaló a megadott formában.

b) Szimpózium. A szimpózium elnöke (szervezője) nyújtja be.
- Jelentkezési lap, mely tartalmazza a szimpózium címét, elnökének (lehet az egyik előadó), négy vagy öt előadónak és a felkért opponensnek a nevét és adatait az egyéni jelentkezésnél megjelölt formában.
- A szimpózium címe és elnökének bevezető összefoglalója legfeljebb 200 szóban.
- Ötszáz szavas összefoglaló minden előadásról a megadott formában.
 

Az előadások, szimpóziumok szerkezete, időbeosztása

A konferencia alapvetően kétórás blokkokból szerveződik. Szimpóziumok esetében a jelentkezők alakítják ki az előadók csoportját és kérik fel az opponenst. A tematikus előadásokat a programbizottság szervezi csoportokba és kéri fel az opponenst. Opponens a témakör elismert szakértője, lehetőleg minősített kutatója lehet. A tematikus előadások és szimpóziumok szerkezete egyébként megegyezik.
- Az elnök bevezetője (kb. 5 perc).
- Előadások Négy előadó esetén 20 percesek, öt előadóval 15 percesek.
- Az opponens kritikai értékelése (kb. 15 perc).
- Kérdések, nyílt vita (10-15 perc).
Az időbeli ütemezés betartásáról a szimpózium elnöke gondoskodik.
 

A tartalmi összefoglaló szerkezete

Az aktív részvételhez egy legfeljebb ötszáz szavas összefoglalót kell benyújtani. Az ötszáz szó a címmel, névvel, kulcsszavakkal és minden egyébbel. együtt értendő. Az összefoglaló képezi az elbírálás alapját, felkerül a konferencia honlapjára és megjelenik a konferenciakötetben. Nyelve lehet magyar vagy angol.

Az összefoglaló formája, szerkezete a következő:

CÍM (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL)

Szerző(k) Neve
Szerző(k) Munkahelye (Egyetem / Intézmény, Tanszék / Intézet, Város)
Kulcsszavak: legfeljebb 3 kifejezés.
Szerző(k) e-mail címe.
Az összefoglaló fő szövege sorkihagyás nélkül. Bekezdésekre tagolható. Javasolt tartalmi egységei: a kutatás céljai, módszerei, fontosabb eredményei, az eredmények értékelése, pedagógiai jelentősége, esetleg hivatkozások.