INFORMÁCIÓK A POSZTEREK ELKÉSZÍTÉSÉHEZA poszter a tudományos eredmények bemutatásának hatékony, a nemzetközi és hazai konferenciákon egyre népszerűbb formája. Lehetővé teszi, hogy az eredmények iránt érdeklődő kutatók azokkal a témákkal foglalkozzanak, amelyek saját érdeklődésükhöz közel állnak. Mód van a közvetlen kapcsolatteremtésre, az eredmények azonnali személyes megvitatására. További előnye a poszternek, hogy az érdeklődők hosszabb ideig, elmélyültebben tanulmányozhatják a bemutatott anyagot, mint amire az előadások lehetőséget adnak.

A poszter alapvető funkciója, a figyelemfelkeltés, az azonos érdeklődésű kutatóknak közvetlen konzultációjának elősegítése, a legfontosabb eredmények közvetítése. Ennek megfelelően a tömör, jól szerkesztett, megjelenítésében áttekinthető és esztétikus anyagok felelnek meg legjobban a célnak.

A poszter kiemelt (több méterről olvasható) méretű betűkkel tartalmazza a címet, továbbá a szerző nevét, munkahelyét.

Az eredmények bemutatásának főbb egységei: a kutatás céljai, módszerei, fontosabb eredményei, hivatkozások. Az eredmények közvetítését segítik a különböző ábrák, sémák, grafikonok.

Hatékony poszter-készítési technikának bizonyul például az eredmények A4 méretű lapokra való kinyomtatása és azoknak fénymásolóval A3 méretre való nagyítása. Nagyítás nélkül a fő szöveghez célszerű legalább 20 pontos betűméretet használni, az alcímekhez, kiemelésékhez még nagyobbat.

A poszter természetesen nem tartalmazhatja a részletes eredményeket, ezért célszerű a cikk teljes írott változatából több példányt készenlétben tartani, amit az érdeklődőknek át lehet adni.

A konferencián egy 90x140 cm-es álló felület áll rendelkezésre egy-egy poszter elhelyezésére. A poszter rögzítéséhez (a lapok kitűzéséhez) szükséges eszközök a helyszínen megtalálhatók lesznek.

A posztereket az adott napok reggelén 8:30-tól lehet az állványokon elhelyezni, és este 7 óráig kell eltávolítani.

A poszterek szerzőivel (az anyaguk mellett) a közvetlen találkozásra mindkét nap 12:00 és 13:00 között egy-egy óra áll rendelkezésre. Ebben az időben a szerzők a poszterek mellett tartózkodnak, és válaszolnak az érdeklődő kollégák kérdéseire.

A kapcsolatteremtést segíti, ha a poszteren szerepel a szerző címe, e-mail címe, továbbá a szerzők egy feltűzhető borítékban elhelyezik saját névkártyájukat, illetve egy hasonló üres borítékot hagynak, ahol a kapcsolatot teremteni kívánó érdeklődők elhelyezhetik saját névjegyüket.
 
 
 

Poszter állvány
 

90x140 cm