2001. október 25. csütörtök

830-10 óra Regisztráció

10-11 óra Megnyitó (Nagy terem II. emelet)

11-12 óra Plenáris előadás (Nagy terem II. emelet)

Tanulás-és oktatáskutatás: újabb eredmények és kihívások

Erik de Corte

Leuveni Egyetem, Belgium

12-13 óra Poszterbemutató (Nagy terem előtti keresztfolyosó II. emelet)

13-15 óra Szimpóziumok

Természettudományos nevelés (Bolyai terem II. emelet)

A herbartianizmus jelentősége, hazai recepciója, szerepe a modern magyar oktatásügy iskolapedagógiai megalapozásában (Nagy terem II. emelet)

Sportpedagógia (Előadó terem III. emelet)

Kritériumorientált személyiségfejlesztés (Kis terem II. emelet)

Magyar felsőoktatás a kilencvenes években (
Képes terem II. emelet)

15-17 óra Szimpóziumok

A fizikai fogalmak bevezetésének kérdései a közoktatásban (Bolyai terem II. emelet)

A magyar gyermekkortörténeti kutatások eredményei (Nagy terem II. emelet)

Mérhető a művészet? A vizuális nevelés értékelési problémái (Előadó terem III. emelet)

A matematikai alapkészségek kritériumorientált fejlesztése (Kis terem II. emelet)

A pedagógusképzés kutatása (Kis terem II. emelet)

17-19 óra Szimpóziumok

A matematikatanulás – tanítás néhány problémájának vizsgálata (Bolyai terem II. emelet)

Magyar gyermekkor a 19-20. század fordulóján (Nagy terem II. emelet)

Az olvasási képesség kritériumorientált fejlesztése (Kis terem II. emelet)

Harmadfokú képzés határainkon túl (Kis terem II. emelet)

17-19 óra Tematikus előadások

Tanárképzés, pedagógus-kutatás (Előadó terem III. emelet)

19 óra Fogadás (II. emeleti keresztfolyosó, III. emeleti előadó terem előtti tér)

 

2001. október 26. PÉNTEK

9-10 óra Plenáris előadás (Nagy terem II. emelet)

Tanulás, megismerés és a fogalmi váltás problematikája

Stella Vosniadou

Athéni Egyetem, Görögország

10-12 óra Tematikus előadások

Oktatási módszerek, tankönyv, taneszköz (Elnöki tanácsterem II. emelet)

Nevelés és művelődéstörténet (Nagy terem II. emelet)

Nyelvtanítás (Előadó terem III. emelet)

Az oktatás és nevelés szociológiai, szociálpszichológiai problémái (Kis terem II. emelet)

Az oktatás rendszerszintű problémái (Képes terem II. emelet)

12-13 óra Poszterbemutató (Nagy terem előtti keresztfolyosó II. emelet)

13-15 óra Szimpóziumok

A konstruktivista tanuláselmélet és alkalmazási lehetőségei a magyar oktatásban (Elnöki tanácsterem II. emelet)

Az új médiakörnyezet játékpedagógiája (Nagy terem II. emelet)

Az idegennyelv-tudás értékelése (Előadó terem III. emelet)

Szociális kompetencia és személyiségfejlesztés (Kis terem II. emelet)

Az iskola külső és belső világának interdiszciplináris vizsgálta (Képes terem II. emelet)

15-17 óra Szimpóziumok

A gondolkodási képességek fejlődése és fejlesztése (Elnöki tanácsterem II. emelet)

Az angol nyelvtudás értékelése a megújuló érettségin (Előadó terem III. emelet)

Dilexszia, diszgráfia és az olvasás, helyesírás gyengesége az új kutatások tükrében (Kis terem II. emelet)

Középiskolások értékvilága az empirikus kutatások tükrében (Képes terem II. emelet)

15-17 óra Tematikus előadások

Az új médiakörnyezet játékpedagógiája (Nagy terem II. emelet)

17-19 óra Szakmai fórum

Az MTA Pedagógiai Bizottságának beszámolója (Nagy terem II. emelet)

19 óra Bankett

 

2001. október 27. szombat

9-10 óra Plenáris előadás

Az oktatástechnológia hatásáról: elméleti ígéretek és gyakorlati tapasztalatok

Erno Lehtinen

Turkui Egyetem, Finnország

10-12 óra Szimpóziumok

Az iskolában elsajátítható humán műveltség (Elnöki tanácsterem II. emelet)

Teacher’s perception of the interaction between citizienship and entereprize: the English and the Hungarian version (Nagyterem II. emelet)

Pedagóguskutatás, nézetek a nevelésről, oktatásról (Előadó terem III. emelet)

Metakogníció az oktatásban (Kis terem II. emelet)

Szociálpedagógiai szimpózium (Képes terem II. emelet)

12-14 óra Szimpóziumok

Egy Baranya megyei iskolai tudásmérésről (Elnöki tanácsterem II. emelet)

Új kihívások és megoldások a tehetségpedagógia elméletében és gyakorlatában (Nagy terem II. emelet)

Pedagóguskutatás: nézetek az oktatásról (Előadó terem III. emelet)

Hazai és nemzetközi olvasásmérések (Kis terem II. emelet)

A felnőttképzés változásai az ezredforduló Magyarországán (Képes terem II. emelet)

14-15 óra A konferencia zárása (Nagy terem II. emelet)