23. kötet

Nótári Tamás: A salzburgi historiográfia kezdetei. Szeged, 2007.

Ára:

A kötet a Salzburgban keletkezett kora középkori, VIII. és IX. századi írott forrásokat vizsgálja, historiográfiai aspektusból tekinti át, illetve teszi számos ponton behatóbb elemzés tárgyává ezen időszak dokumentumait: hogyan tükröződik bennük a kor nagy- illetve helyi politikája, jogrendszere, kulturális tendenciái.


Tartalom

Sorozaton kívüli kötet

Halmágyi Miklós-Révész Éva, Középkortörténeti tanulmányok 5: Az V. Medievisztikai PhD-konferencia előadásai. Szeged, 2007.

Ára: 2500 Ft

Tartalom

 

 

 

 


24. kötet

24Elter István: Ibn Hayyan a kalandozó magyarokról. Szeged, 2009.

Ára: 2000 Ft

Ibn Hayyan az egyetemes spanyol középkor legnagyobb arab történetírója. Al-Muqtabis című munkájában a kalandozáskori magyarságról az egyik legérdekesebb tudósítást őrizte meg. Jelen unka - az eddigi kutatásokat összegezve - a rabati Királyi Könyvtár unikum kéziratát teszi a korral foglalkozó szakemberek számára elérhetővé.


Tartalom

 

 


Sorozaton kívüli kötet

G. Tóth Péter-Szabó Pál: Középkortörténeti tanulmányok 6: A VI. Medievisztikai PhD-konferencia előadásai. Szeged, 2010.

Ára: 2000 Ft

 

Tartalom

 

 

 


Sorozaton kívüli kötet

Almási Tibor-Révész Éva-Szabados György: Fons, skepsis, lex. Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szeged, 2010.

Ára: 3000 Ft

 

Tartalom