Čegec, Branko A kommunikáció hlebinai iskolája (ford. Orcsik Roland)
David, Filip Szörnyek vagyunk (ford. Orcsik Roland)
Debeljak,
Aleą A mindennapi világ esztétizációja (ford. Orcsik Roland)
Galénosz A legjobb orvos egyben filozófus is (ford. Hamvas Endre)
Giovanni Pico della Mirandola unokaöccsének, Gianfrancescónak (ford. Kasza Péter, Simon József)
Gerencsér Szekrényessy Péter A mámor esztétikája (Hermann Nitsch: Hatnapos játék)
Hadľimuhamedović,. Fehim, Dr A valóság pörgése és villanásai (ford. Orcsik Roland)
Jarman, Derek Az érnyék a szín királynője (ford. Pethő Ildikó)
Jergović, Miljenko Emir három ujja (ford. Orcsik Roland)
Kasza Péter - Simon József A fordítók előszava
Kasza Péter - Simon József Bevezető megjegyzések
Lejeune,
Philippe Az önéletírói paktum
(ford. Varga Róbert)
Losoncz Alpár A vízkertről
Kią,
Danilo
Kustirica világa (ford. Orcsik Roland)
Kovač, Mirko Karagyörgy Konrád (ford. Orcsik Roland)
Man, Paul de, Visszatérés a filológiához (ford. Domokos Tamás)
Nagy Sándor Etika és pesszimizmus Schopenhauer bölcseletében
Nagyillés János Sallustius, a filozófus - filológus szemmel
Paić, ®arko Fenségesség a csizma alatt (ford. Simon József)
Paić, ®arko Szaturnusz virtuális ragyogása (ford. Simon József)
Pomponazzi, Pietro A lélek halhatatlanságáról
(ford. Kasza Péter, Simon József)
Sáfrány Attila A (poszt)modernről és az önzésről másként
Sallustius Az istenekről és a világról (ford. Nagyillés János)
©ehić, Faruk írása (ford. Orcsik Roland)
Séra Bálint Szomorú trópusok legendája
Slapąak, Svetlana Gall kommentárok, latin verzió: Asterix (ford. Orcsik Roland)
Szolovjov, Vlagyimir Az ősi pogány vallás mitológiai változása (ford. Farkas Zoltán)
Szolovjov, Vlagyimir A filozófia történeti rendeltetése (ford. Farkas Zoltán)
Veyne, Paul Homoszexualitás az ókori Rómában (ford. Jászay Tamás)
Winterson, Jeanette A nemiség szemiotikája (ford. Pethő Ildikó)
Winterson, Jeanette Mű-tárgyak (ford. Szakács Szilvia)
Slavoj ®iľek Szenvedélyes elszakadás, avagy Judith Butler mint Freud olvasója (ford. Csapi Attila és Varga Balázs)